รสชาติสดใหม่ถึงเครื่องเหมือนกับทำเองที่บ้าน

เครื่องแกงนิตยา
เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2507

เริ่มจากการผลิตในครัวเรือนจนพัฒนามาเป็นอุตสาหกรรมครอบครัว

นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2507 คุณนิตยา และครอบครัว ได้ค้นคว้าสูตรเครื่องแกงของไทย ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ โดยเริ่มจากการผลิตในครัวเรือน คุณนิตยาใช้เวลานานนับปีคัดสรรวัตถุดิบต่างๆผสมผสานจนได้เครื่องแกงที่มีรสชาติกลมกล่อม

น้ำพริกนิตยา มีชื่อเสียงจากการบอกเล่า จากครอบครัวหนึ่งสู่อีกครอบครัวหนึ่ง ว่ารสชาติสดใหม่ถึงเครื่อง เหมือนกับทำเองที่บ้าน น้ำพริกนิตยา เคารพและยกย่องบรรพบุรุษของไทย ที่ได้คิดค้นเครื่องแกงไทย

factory_banner

น้ำพริกนิตยา มีชื่อเสียงจากการบอกเล่าจากครอบครัวหนึ่ง สู่อีกครอบครัวหนึ่ง ว่ารสชาติสดใหม่ถึงเครื่องเหมือนกับทำเองที่บ้าน

Thai curry paste
Thai curry paste

เรื่องราวแกงไทย

อาหารไทยส่วนใหญ่มีรสชาติเผ็ดร้อน แต่แท้จริงแล้วต้นกำเนิดของพริกมาจากประเทศอื่น ได้แก่ อินเดีย และแมกซิโก แม้ว่าโดยหลักแกงของไทยจะใช้กะทิ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแกงของอินเดีย

Thai curry paste

ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนิตยา

ตำรากับข้าว